Daniel Bochsler

Centralno Evropski UniverzitetUniverzitet u Beogradu

DE EN

Contact

     

 

Site navigation

trenutno čitajte:
.. Home

.. Curriculum Vitae [en]

.. Publications [en]

.. Working Papers [en]

.. Data [en]

.. Projects [en]

.. Media [en]

.. Swiss Politics
.. Nemački/Francuski
.Italianski

.. Teaching [en]

.. PhD & MA students [en]

.. Links [en]

 

 

 

 

Daniel Bochsler

Daniel Bochsler je redovni profesor Fakulteta političkih nauka, Univerziteta u Beogradu.

U istraživačkom radu i u nastavi bavi se komparativnom politikom, posebno političkim institucijama, demokratijom i demokratizacijom u podeljenim društvima. 

Doktorirao je na Univerzitetu u Ženevi, na političkim naukama, a habilitovan je na Univerzitetu u Cirihu i u Italiji (nacionalna habilitacija, ‘abilitazione scientifica nazionale, scienze politiche, fascia I’).

Radi kao vanredni profesor za političke nauke i nacionalizam na Centralno-Evropskom Univerzitetu (CEU) (2020-). Prethodno je bio vanredni profesor za političke nauke na Univerzitetu u Kopenhagenu i docent na Univerzitetu u Cirihu.

  Last update: 20 June 2020